L'Orquestra Simfònica

ESCOLTA I OBSERVAL’orquestra simfònica està formada per un grup nombrós de músics, aproximadament un centenar. Al llarg de la història s’hi han anat incorporant nous instruments, amb les millores tècniques corresponents, que li han donat riquesa tímbrica i volum sonor. En l’organització de l’orquestra simfònica actual hi ha quatre seccions amb els seus ìnstruments:


Tots els músics de l’orquestra estan coordinats pel director.
Els instruments que tenen una tessitura més aviat aguda estan situats a l’esquerra del director i els que la tenen greu a la dreta.
Els instruments d’una major intensitat estan situats al darrera.
Els solistes instrumentals o vocals, si n’hi ha, es col.loquen al davant i a l’esquerra dels director.
El director fa de pont entre el compositor i la interpretació dels músics.


COL.LOCACIÓ DELS INSTRUMENTS DE L'ORQUESTRA
Exercicis