Exercicis


Recorda!




Reconeix i situa els instruments dins d'orquestra

Autora: Adelaida Ibañez






Reconeix els instrumets amb el joc del Mèmori






















Autora dels mèmoris: Carme Marchena, mare de la Laia i de la Maria




Recorda...



















Endevina















Autora: Flora Terenci


Recorda...




Endevina: