El poll i la puça.El poll i la puça es volen casar.

-Com ens casarem, si no tenim pa?

Respon la formiga des del formiguer:
-Avant, avant les noces,
de pa, jo en duré.

-De pa, ja en tenim; vi, com ho farem?

Respon el mosquit del fons del celler:
-Avant, avant les noces,
de vi, jo en duré!

-De vi, ja en tenim; carn, com ho farem?

Respon la guineu des del galliner:
-Avant, avant les noces:
de carn, jo en duré.

De carn, ja en tenim; però qui sonarà?

Ja en respon el grill, que sap sonar bé:
-Avant, avant les noces,
que jo sonaré.

-Sonador tenim; però qui ballarà?

Respon el gripau, que sap ballar bé:
-Avant, avant les noces:
que jo ballaré.

Ballador tenim; però amb qui ballarà?

Respon la rateta de dins del graner:
–Lligueu-me bé la gata,
que jo ballaré.