St. James Infirmary





...


Aquesta música es tocava molt sovint en els enterraments. Fixa’t que la trompeta i el trombó fan un so que sembla trencat o esquerdat. Per aconseguir-lo, els músics posen o treuen la sordina, la mà o altres objectes de dins de la campana de l’instrument.




Escolta la música seguint aquest esquema:






...............................