Plans sonors. L'hivern. A. Vivaldi
Escolta l'audició i mira de distingir bé els tres PLANS SONORS:

1. La melodia tranquil·la del solista

2. Els pizzicato dels violins

3. Les notes llargues de les violes i les notes greus dels violoncels i del contrabaix

Segueix ara cada un d’aquests plans mitjançant la partitura. Fixa’t en el dibuix que fa la notació de cada instrument.