Els instruments de La Cobla

Els instruments de la coblaLa sardana